SKUMAJ SIĘ Z NATURĄ W WARSZAWIE!

Drodzy Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 19-20 maja 2018 r. w Warszawie, pod hasłem „Skumaj się z Naturą!”. Miejscem obrad konferencji będzie Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Problematyka naszego spotkania będzie wielowątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiobiologii i herpetologii (zwierzęta rodzime i egzotyczne), jednak ze względu na zainteresowanie ornitologią i teriologią chcemy wesprzeć również te działy zoologii. W trakcie konferencji zaplanowano kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w formie prelekcji i sesji posterowej. Szczególnie zależy nam na uczestnictwie jak największej liczby młodych badaczy, doktorantów i studentów. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami naukowymi w kraju.

Patronat naukowy Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach - prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej

PROGRAM KONFERENCJI

 • Otwarcie konferencji

 • Czynna ochrona żubrów

  Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka / Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Sesja posterowa

 • Żywe kosiarki – czyli jak krowy i owce wpływają na ekosystem

  Aleksandra Kalińska / Zakład Hodowli Bydła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Przegląd gatunków ptaków drapieżnych rzadko zalatujących do Polski

  Agata Niedzielska / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Struktura sowich piór – porównanie budowy piór puszczyka zwyczajnego (Strix aluco) i gołębia miejskiego (Columba livia f. urbana)

  Ewa Nalepa / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Okres rozrodczy jako przyczyna powstałych zaburzeń zdrowotnych u myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo)

  Alicja Gnatowska / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Wykorzystanie wybranych komponentów roślinnych w paszach ryb

  Ewelina Skwiot / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Deformacje ciała na przykładzie sielawy (Coregonus albula)

  Wojciech Targański / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • The influence of the magnetic field on the selection of the direction of movement of whitefish larvae (Coregonus albula).

  Witold Sosnowski / Laboratorium Rozrodu Organizmów Morskich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Szakal złocisty (Canis aureus) jako nowy polski drapieżnik: zarys gatunku

  Maja Karolewska / Sekcja Zoologiczna Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Drzewołazy albo wycinek lasu deszczowego w wiwarium

  Dr Paweł Czapczyk / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "ANIMALIAN", Magazyn Akwarium

 • Pterapogon kauderni - Idealny projekt do rozrodu dla hobbysty, kłopotliwy w akwakulturze

  Witold Sosnowski / Laboratorium Rozrodu Organizmów Morskich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Hodowla „Złotej Rybki” jako element działalności Rybackiej Stacji Doświadczalnej ZUT

  Bartłomiej Szpakowski / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Jak nakarmić zwierzę, czyli owady i inne alternatywne źródła białka w żywieniu przeżuwaczy i drobiu

  Aleksandra Kalińska / Zakład Hodowli Bydła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Kolorowe obrączkowanie krzyżówki Anas platyrhynchos w Parku Łazienki Królewskie w Warszawie w latach 2015-2018

  Łukasz Wardecki / Zakład Hodowli Drobiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Kolorowe obrączkowanie piskląt mandarynek Aix galericulata w Warszawie w latach 2016-2017

  Fatima Hayatli / Koło Naukowe AVES, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Budowa mikroskopowa stosiny pióra u różnych gatunków ptaków

  Gabriela Gołąb / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Czy sowa może być zwierzęciem towarzyszącym?

  Zbigniew Rusiecki / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Porównanie zachowań okresu okołolęgowego samic myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) odchowanych przez człowieka

  Magda Stanisławska / Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Sokolnictwo - sztuka polowania z ptakami drapieżnymi

  Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Sokolnicy - skąd biorą ptaki?

  Koło Naukowe Aves, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Oficjalne zakończenie konferencji

  Wręczenie certyfikatów i podziękowań, wspólna fotografia uczestników

 • Zakończenie II edycji konferencji

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby konferencja była spotkaniem dostępnym dla jak najszerszej grupy zainteresowanych, opłata konferencyjna (obejmująca m.in. materiały konferencyjne, druk publikacji w monografii) jest niewielka i wynosi 200 zł (afiliacja SGGW w Warszawie - bezpłatnie), a dla słuchaczy wstęp wolny.Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia przesłanej na adres e-mail: p.lapa@animalian.pl do dnia 30 kwietnia 2018 roku. W Karcie Zgłoszenia należy podać informacje odnośnie planowanej prezentacji, w formie referatu (15 min, w tym czas na krótką dyskusję) lub posterów (bez ograniczeń ich liczby).W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne zawierające streszczenia prezentowanych prac. Po konferencji wydrukowana zostanie monografia naukowa z pełną treścią nadesłanych publikacji. Objętość prac to maksymalnie 15 stron, a ze swojej strony rekomendujemy prace o objętości powyżej 20 000 znaków ze spacjami (około 10 stron). Więcej informacji odnośnie formatu streszczenia i tekstu publikacji w poniżej załączonych formatkach.


DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA (.DOC)

FORMATKA - WZÓR ABSTRAKTU (.DOC)

FORMATKA - PUBLIKACJA DO MONOGRAFII NAUKOWEJ (.DOC)

WAŻNE TERMINY

 • przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 • należy wysłać teksty streszczeń według formatki

 • należy wysłać teksty zgłoszonych prac (dla osób zainteresowanych publikacją w monografii)

UWAGA: jeśli nie dotrzymasz jakiegoś terminu to nie rezygnuj tylko skontaktuj się z nami i jeśli będziemy mogli to pomożemy


Rafał Maciaszek
e-mail: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
tel.: 798 763 792


Piotr Łapa
e-mail: p.lapa@animalian.pl
tel.: 518 825 144

NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!


DO WYGRANIA DWULETNIA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE PQSTAT W WERSJI 1.6.4 ZA NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ POD WZGLĘDEM STATYSTYCZNYM

Strona PQStat Software

DOJAZD


Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

ORGANIZATORZYWydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
www.animal.sggw.pl

Rafał Maciaszek
Koordynator projektu
rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
+48 798 763 792Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"
www.animalian.org

Piotr Łapa
Organizator
p.lapa@animalian.pl
+48 518 825 144

PARTNERZY MEDIALNi

KONTAKT
Rafał Maciaszek
rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
00 48 798 763 792