SKUMAJ SIĘ Z NATURĄ W BIAŁYMSTOKU!

Drodzy Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2018 r. w Białymstoku, pod hasłem „Skumaj się z Naturą!”. Miejscem obrad konferencji będzie Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok. Problematyka naszego spotkania będzie wielowątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiobiologii i herpetologii (zwierzęta rodzime i egzotyczne), jednak ze względu na zainteresowanie ornitologią i teriologią chcemy wesprzeć również te działy zoologii. W trakcie konferencji zaplanowano kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w formie prelekcji i sesji posterowej. Szczególnie zależy nam na uczestnictwie jak największej liczby młodych badaczy, doktorantów i studentów. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami naukowymi w kraju.

Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Roberta W. Ciborowskiego

PROGRAM KONFERENCJI

 • Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników w holu głównym Instytutu Biologii UwB

 • Uroczyste otwarcie konferencji

 • Tajemnice osobowości ryb oraz intrygujące wnioski z badań na jej temat

  Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz | Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 • Płazy Polski – fascynujący świat wokół nas

  Dr Adam Hermaniuk | Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 • Przerwa kawowa

 • Rodzaj Scutariella w polskich wodach – nowe zagrożenie dla rodzimych gatunków skorupiaków?

  Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Atyaephyra desmarestii i Neocaridina denticulata, czyli polskie krewetki ozdobne

  Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Ichtiofauna Narwi

  Dr inż. Krzysztof Kazuń | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Przerwa obiadowa

 • Sesja Młodych Naukowców

 • Analiza błędów, w szacowaniu ilości ryb raf koralowych, na podstawie spisów wizualnych

  Halupka K, Błaszkowska J, Kołodziejczyk N, Kulik D, Nowak P, Przepiórka E, Siemianowska S | Uniwersytet Wrocławski, SKN Etologów „Teneo”

 • Konsumpcja bezkręgowców wodnych w Polsce

  Klara Piotrowska, Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Słonecznik, słoninka i Akcja Karmnik czyli dokarmianie i badania zimujących ptaków

  Burzyńska Justyna, Drobińska Marta, Sołowianiuk Roman, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

 • Po co ptakom obrączki? – prace obozu ornitologicznego „Akcja Siemianówka”

  Piotr Świętochowski, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

 • Czynna ochrona płazów w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2002 – 2014

  Damian Pogodziński, Karolina Pogodzińska, Eliza Kondzior, Aleksandra Wasiluk, Zofia Korbut Adam Hermaniuk, Włodzimierz Chętnicki | Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

 • Derkacz Crex crex – stan populacji w Polsce, zalecane metody określania liczebności gatunku, próba własnych badań ilościowych.

  Michał Zembrzycki | Zakład Ochrony Przyrody UMCS, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Nowe i rzadkie gatunki chrząszczy stwierdzone w krainie Gór Świętokrzyskich

  Mateusz Sapieja | Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS

 • Nowe stanowisko ropuchy paskówki (Epidalea calamita) w otulinie Poleskiego Parku Narodowego

  Agata Dzyr | Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS w Lublinie

 • Niekorzystne zmiany cech historii życia stułbi (Hydra) karmionych pokarmem wzbogaconym w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.

  Kaliszewicz A., Karaban K., Broma E., Żelizkowicz A., Sierakowski M. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Czy kwasy tłuszczowe wpływają na wzrost i przeżywalność raków luizjańskich (Procambarus clarcii)?

  Karaban K., Kaliszewicz A., Bernat E., Stęplowski K. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Ukryć vs dostrzec – czyli sukces rozrodczy samic pająków Ero a parazytoidy

  Aleksandra Natalia Mieczkowska, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

 • Stan badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim

  Paulina Chojnowska, Anna Matwiejuk | Zakład Ekologii Roślin, Wydział Biologiczno – Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

 • Czy płeć jest zawsze potrzebna? Rola rozmnażania bezpłciowego u gadów i płazów

  Eliza Kondzior, Ewa Grabowska, Adam Hermaniuk | Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży

 • Rozwój infrastruktury drogowej jako zagrożenie dla płazów

  Eliza Kondzior, Damian Pogodziński | Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży

 • Żmigród – płazi raj? Inwentaryzacja płazów na terenie sąsiadującym z budowaną drogą ekspresową S5 Korzeńsko - Wrocław

  Aleksandra Wasiluk, Damian Pogodziński, Karolina Pogodzińska | Uniwersytet w Białymstoku

 • Drzewołazy albo wycinek lasu deszczowego w wiwarium

  Dr Paweł Czapczyk | Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Diaporama przyrodnicza

  Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS w Lublinie

 • Ogłoszenie wyników Sesji Młodych Naukowców

 • Wręczenie nagród i podziękowań oraz wspólna fotografia uczestników

 • Zakończenie konferencji

NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH!


DO WYGRANIA DWULETNIA LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE PQSTAT W WERSJI 1.6.4

Strona PQStat Software

Zwierzętarnia - Akwaria biotopowe i okna kwiatowe


Zapraszamy uczestników konferencji do odwiedzenia Akwariów biotopowych i Okien kwiatowych Zwierzętarni Uniwersytetu w Białymstoku, które będą dostępne dla zwiedzających w godzinach 09.00-15.00.

Strona Zwierzętarni Uniwersytetu w Białymstoku

WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby konferencja była spotkaniem dostępnym dla jak najszerszej grupy zainteresowanych, opłata konferencyjna (obejmująca m.in. materiały konferencyjne, druk publikacji w monografii) jest niewielka i wynosi 200 zł, a dla słuchaczy wstęp wolny.Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia przesłanej na adres e-mail: p.lapa@animalian.pl do dnia 1 grudnia 2017 roku. W karcie zgłoszenia należy podać informacje odnośnie planowanej prezentacji, w formie referatu (15 min, w tym czas na krótką dyskusję) lub posterów (bez ograniczeń ich liczby).W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne zawierające streszczenia prezentowanych prac. Po konferencji wydrukowana zostanie monografia naukowa z pełną treścią nadesłanych publikacji. Objętość prac to maksymalnie 15 stron, a ze swojej strony rekomendujemy prace o objętości powyżej 20 000 znaków ze spacjami (około 10 stron). Więcej informacji odnośnie formatu streszczenia i tekstu publikacji w poniżej załączonych formatkach.


DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA (.DOC)

FORMATKA - WZÓR ABSTRAKTU (.DOC)

FORMATKA - PUBLIKACJA DO MONOGRAFII NAUKOWEJ (.DOC)

WAŻNE TERMINY

 • przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 • należy wysłać teksty streszczeń według formatki

 • należy wysłać teksty zgłoszonych prac

 • odsyłamy teksty z recenzjami/uwagami

 • dzień konferencji – należy odesłać ostateczne wersje tekstów

UWAGA: jeśli nie dotrzymasz jakiegoś terminu to nie rezygnuj tylko skontaktuj się z nami i jeśli będziemy mogli to pomożemy


Rafał Maciaszek
e-mail: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
tel.: 798 763 792


Piotr Łapa
e-mail: p.lapa@animalian.pl
tel.: 518 825 144

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze Im. Profesora Andrzeja Myrchy


Zapraszamy uczestników konferencji do oglądania eksponatów Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy, które będzie dostępne dla zwiedzających w godzinach 09.00-15.00.

Strona Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy

DOJAZD


Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

ORGANIZATORZYInstytut Biologii
Uniwersytetu w Białymstoku
www.biologia.biol-chem.uwb.edu.pl

Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk
Opiekun naukowy projektu
rudczyk@uwb.edu.pl


Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"
www.animalian.org

Rafał Maciaszek
Koordynator projektu
rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
+48 798 763 792

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY MEDIALNi

KONTAKT
Rafał Maciaszek
rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
00 48 798 763 792